Overgade 14

Forside  Kvalifikationer  Specialviden  Behandling  Supervision  LinksOvergade_14.htmlKvalifikationer.htmlSpecialviden.htmlBehandling.htmlLinks.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5
 

Supervision


Der arbejdes ud fra en fænomenologisk tilgang til supervision. Det vil sige at der tages udgangspunkt i supervisantens oplevelse og forståelse af problematikken. Der findes ofte ingen universel løsning på problemer som opstår mellem mennesker – løsningen vil afhænge af de impliceredes indbyrdes relation, dynamik og historie.


Overføring, projektion, splitting, parallelproces osv. er almindelige fænomener, og dermed vigtige begreber for forståelsen af relationsarbejde. At få begreberne bevidstgjorte og inddraget bevidst i arbejdsgangen giver den enkelte ansatte en større faglig sikkerhed og personlig/faglig udvikling. I gruppesupervision medfører det at gruppen kan arbejde ud fra samme forståelse og faglige udgangspunkt – og dermed øges fornemmelsen af at trække på samme hammel.


Anerkendelse og positiv reformulering er vigtige begreber i denne tilgang til supervision. I gruppesupervision arbejdes der ofte med ”reflekterende team”. Det er ofte hensigtsmæssigt at kollegers synsvinkler eller forståelse medinddrages. Det kan opleves konstruktivt og fremmende for det fremlagte emne og for processen.


Det er med til at sikre et godt kollegialt samvær samt kvalitetssikring i arbejdet.


• Individuel supervision

• Individuel supervision i gruppe

• Supervision af tværfaglige grupper

• Supervision af psykoterapeutiske forløb

• Supervision af miljøterapeutisk personale