Overgade 14

Forside  Kvalifikationer  Specialviden  Behandling  Supervision  LinksOvergade_14.htmlKvalifikationer.htmlSpecialviden.htmlBehandling.htmlSupervision.htmlLinks.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5
 

Familie / søskende eller nærmeste pårørende


Der er fortsat meget tabu omkring psykisk sygdom. En familie bliver tit hårdt ramt, når et barn får en psykiatrisk diagnose. Mange forældre føler skyld eller skam, og søskende kan føle sig tilsidesat. Vigtige personer der kan bidrage som ressource for familien kan have svært ved at træde til, da der nemt opstår usikkerhed om hvordan man kan hjælpe.


En familie skal fungere og kunne rumme barnets særlige vanskeligheder. Så hvordan skal / kan man forholde sig, når ens barn har fået diagnosen skizofreni, bipolar sindslidelse, depression, personlighedsforstyrrelse (borderline), spiseforstyrrelse, ADHD, NLD, OCD osv ?


Hvornår kan man som forældre stille krav eller sætte grænser? Hvad er sygdom og hvad er pubertet? Hvornår og hvordan skal man informere familiemedlemmer / venner eller klassekammerater?


Fordi et barn får en psykiatrisk diagnose er barnet ikke blevet en helt anden, men der er opstået en ny situation hvor der skal tages hensyn til en sårbarhed, som både barnet og familien skal lære at leve med - hvordan kommer man som familie videre i livet?


Uanset hvilken form for lidelse eller vanskeligheder som det drejer sig om, vil det altid påvirke klientens nærmeste pårørende meget. Derfor er det ofte hensigtsmæssigt at der i behandlingen indgår pårørendesamtaler. Hvis det drejer sig om børn vil forældrene indgå som en del af behandlingen.


Når klienten er et ungt menneske vil jeg altid anbefale at begge forældre deltager i den første samtale hvis det er muligt. Derefter vil der efter aftale, og kun med tilladelse fra klienten, blive afholdt et tilbagemeldingsmøde efter 3-5 samtaler.


I behandlingen af voksne klienter vil inddragelse af pårørende ofte være hensigtsmæssigt.


Tilbage